Jiujiang Xingli Beihai Composite Co., Ltd
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

 

China Beihai Fiberglass is a big and famous company for producing fiberglass in China. 

 

There are over 2100 workers in our group supply fiberglass products to the world market.
We supply the A grade top quality fiberglass products over 258000tons per year. Please visit our website to get more information of our products. Products:Fiberglass Roving,Fiberglass Chopped Strands,3D Fiberglass Woven Fabric, E-glass Stitched Combo Mat,Aluminum Foam Panel.